Nieuwsbrief augustus 2018

Algemeen

Woensdag 22 augustus gaan we weer spelen! Het is weer even wennen, van je teenslippers naar sportsokken en sportschoenen, maar we gaan ervoor.
Vanaf 20.00 tot 22.00 uur is de zaal beschikbaar voor de senioren. De junioren beginnen een week later, op woensdag 29 augustus om 19.00 uur.


SAVE THE DATE SEIZOEN 18-19

Zet het in jouw agenda: de nieuwe speeldata, de uitzonderingen, de toernooien, acties en ons aanstaande jubileum. Voor alle info zie onze site op: https://www.bctrefzeker.nl.
Wij wensen alle leden van BC Trefzeker en hun achterban een sportief en gezond badmintonseizoen toe.


Senioren

Met minder jeugd, maar met blijvend enthousiasme van de (jong)volwassenen en ook een paar ‘zilver kids’ onder ons, zijn er 3 teams samengesteld.
Door de nieuwe regio-indeling wordt er iets meer naar het noordoosten van het land gereisd voor de wedstrijden.

De teams zijn als volgt ingedeeld:

Team 1:
Arjen Corporaal, Harwin Mulder, Henri van Lohuizen, Jeanine de Jong, Chi Van Gelder en Gerda Smit.
Zij zijn vorig jaar gepromoveerd en komen uit in de 5e divisie.

Team 2:
Bea Westera, Annet van Schuppen, Ellen Bonen, Jan Schoemaker, Remco Eggink en Jeroen Westera. Zij blijven op het zelfde niveau spelen, in de 7e divisie.

Team 3:
Camiel Sijpkes, Perry Nowack, Anja van der Ploeg en wisselende speelster.
Dit team gaat beginnen in de 9e divisie.

De eerste competitiewedstrijd is thuis, in de Trefkoele op vrijdagavond 14 september. De laatste wedstrijd is ook thuis, op vrijdagavond 25 februari 2019.

Teams, veel succes gewenst.


Recreanten

Naast de seniorenteams, zijn er dit jaar ook 2 recreantenteams die ons in de Regio Oost gaan vertegenwoordigen.
Daarnaast hebben we dit jaar ook nog 2 recreanten teams die ons in de Regio Oost gaan vertegenwoordigen.

Team R1: Janny Mulder, Jacquelien Buzepol, Cor Akkerman, Epke Porte, Kees van Lambalgen, Joop de Maar
Team R2: Sylvia Hullen, Lioe Kwee, Wilco Veneklaas, Erik de Lange

Jullie ook heel veel succes komend seizoen!


trefzeker historie dubbeltoernooi45-jarig jubileum 2018

In 1973 is BC Trefzeker opgericht. Op 23 september om precies te zijn. Eerst nog onder de naam van ASC, maar later als zelfstandige club.
Dat betekent dat we dit jaar 45 jaar bestaan! Dit gaan we natuurlijk vieren met elkaar.
De feestcommissie, Anja, Bas en Nienke, neemt de organisatie op zich en hopen er een gezellig feest van te maken.
Binnenkort meer!


Clubactie najaar 2018

De laatste jaren hebben we de welbekende koekjesactie gehouden. Dit willen we dit najaar ook weer doen. De opbrengst is een belangrijke bron van inkomsten voor de club. De koeken die verkochten worden zijn van hoge kwaliteit en worden verzorgd door de firma Frijling. Daarnaast zijn ze natuurlijk erg lekker! De bestelformulieren komen vanzelf in de hal te liggen en meer informatie volgt in de loop van het seizoen.
We hopen dat de actie ook dit jaar weer een succes zal worden.


trefzeker historie pelupessy santosaAgenda 2018/2019


22 augustus Eerste speelavond senioren
29 augustus Eerste speelavond jeugd
24 oktober Geen zaal beschikbaar
2 december Sinterklaas jeugd
2 januari Nieuwjaarsinstuif
13 maart t/m 6 april Clubkampioenschappen
25 mei Dalfser Dubbels
12 juni Laatste speelavond jeugd
19 juni Laatste speelavond senioren

 

badminton in wijhe 1Zomerprogramma

Vind jij die zomerstop ook te lang? Dan is er een leuk initiatief in de zomer. Samen met spelers uit Heino en Olst-Wijhe speelden we op woensdagavond in sporthal De Speelbrink, van 20.00 tot 22.00 uur. Een half uur rijden vanaf de Trefkoele. Er zijn zowel competitie- als recreantenspelers. Het kost 5 euro per persoon, per avond. En neem je eigen drinken mee, want de kantine is daar vanaf nu gesloten. Meestal wordt er afgesloten met een hapje en een drankje.

Als je wilt gaan, kan je contact opnemen met Gerda Smit, zij beheert de appgroep. Of stuur een mail naar voorzitter@bctrefzeker.

badminton in wijhe 2


Bestuur

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 29 mei 2018 is er gestemd over het nieuwe bestuur. De ‘oude’ bestuursleden zijn in het zonnetje gezet met een bloemetje. Bianca, Frank en Cor, bedankt! Ook Eef Bouwhuis is bedankt voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid o.a. als trainer, maar ook als trouwe supporter.

De financiële stand van zaken is besproken en er is gebrainstormd over de breed gedeelde zorg over het dalende (jeugd)ledenbestand en wat daar mogelijk aan te doen is. Tevens is er aandacht gevraagd voor het aanstaande jubileum van de club. Na het officiële deel van de vergadering heeft Perry de teamindelingen voor het nieuwe seizoen toegelicht.

Arjen Corporaal (secretaris), Bert Huisman (algemeen bestuurslid), Erik de Lange (penningmeester) en Patricia Gerrits (voorzitter) vormen het nieuwe bestuur. Perry Nowack neemt als competitieleider ook deel aan de bestuursvergaderingen. Uit de ALV en de eerste vergaderingen blijkt dat de volgende onderwerpen belangrijk en urgent zijn:

  • Visie op de doorontwikkeling van de club: ambities en doelen
  • Het organiseren van trainingen
  • Het werven van nieuwe (jeugd)leden, door promotie van de club en de sport
  • Maatregelen treffen, zodat de club voldoet aan de eisen van de AVG

Het bestuur heeft de ambitie om te willen groeien als club en ons niet neer te leggen bij de algemeen dalende trend. Hiervoor zijn het organiseren van trainingen, een goed werkende organisatie en het werven van nieuwe leden noodzakelijk. We gaan ons daarvoor inspannen en gaan met jullie ontdekken wat er mogelijk is.
De toekomst van de club wordt bepaald door alle leden. Als er belangrijke keuzes te maken zijn in de doorontwikkeling van de club, gaan we daar met elkaar over in gesprek in een algemene ledenvergadering.

Door het hele jaar heen zijn er belangrijke en vooral ook leuke activiteiten. Hiervoor mag onze club rekenen op een grote groep vrijwilligers. Zij doen een bepaalde taak of activiteit vaak al jaren. Zoals het plaatsen van berichten, het organiseren van een toernooi of het regelen van de koekjesactie. En niet te vergeten de begeleiding van nieuwe en jonge leden. Deze inzet wordt enorm gewaardeerd.


t shirt bctrefzekerT-shirts

Er zijn nog mooie blauwwitte clubshirts te koop, in bijna alle maten. Ze hebben een waarde van 35 euro. Als je het leuk vindt om te laten zien dat je lid bent van BC Trefzeker en een fijn sportshirt wilt dragen, kan je er (nog) een bestellen voor 25 euro.