Skip to main content

Algemeen

Wat informatie vooraf:

 • U kunt voordat u definitief besluit om lid te worden drie avonden vrij mee spelen om de sfeer te proeven.
  Daarna hopen we uiteraard dat u zich opgeeft als lid.
 • Het lidmaatschap start met ingang van de 1e van de maand aansluitend op uw inschrijving.
 • Bij inschrijving van jeugdleden moet één van de ouders/verzorgers het formulier ondertekenen
 • U bent verplicht de contributie te betalen via een automatische incasso, u vult hiervoor nog apart een machtigingsformulier automatische incasso in.
 • Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
 • Opzeggen kan alleen schriftelijk met een afmeldingsformulier (download hier) bij het secretariaat per einde van het seizoen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 • Met invulling van het e-mailadres verklaart u er geen bezwaar tegen te hebben clubpost per e-mail te ontvangen.

Contributie

 • Jeugd/seniorleden die nog studeren en geen inkomsten uit arbeid hebben, betalen € 150,00 per jaar.
 • De contributie voor seniorleden bedraagt € 180,00 per jaar.
 • Maandelijks wordt automatisch € 12,50 resp. € 15,00 geïncasseerd, de penningmeester dient hiertoe gemachtigd te worden.
 • De bedragen zijn inclusief bondscontributie en voor seniorleden exclusief eventuele trainingsbijdrage en shuttlekosten. Voor de jeugdtraining is er geen trainingsbijdrage.
 • Het eenmalige entreegeld/inschrijfgeld bedraagt € 5,00.

Speeltijden

Jeugd basisschool   woensdag   vanaf 19.00 tot 20.00 uur
Jeugd middelbare school   woensdag   vanaf 19.00 tot 20.00 uur
Senioren - wedstrijd   woensdag   vanaf 20.00 tot 22.00 uur
Senioren - sportieve recreatie   woensdag   vanaf 20.00 tot 22.00 uur

Competitieavond

Vrijdag vanaf 20.00 tot 23.00 uur senioren

Locatie

Sporthal en Ontmoetingscentrum De Trefkoele+,
Ruigedoornstraat 108,
7721 BR Dalfsen
0529-432338

Naar het inschrijfformulier